Presný čas
Presný čas v Portugalčine
Hora certa

Časové pásma

-11 -10 -9 -8 -8 -7 -6 -5 -6 -4 -3 -4 -1 -2 -1 0 0 1 2 2 2 3 3 3 5 4,5 4 6 5 5,5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 -11 -10 4 6 Časové pásma